Política de privadesa i cookies

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

La utilització d'aquesta web, xarxes socials i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari conforme a aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades es tracten amb l'objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web, i en el seu cas l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis per via electrònica.

En cas d'emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual es sol·liciten.

CLUB PRIVAT DE BRINDEM.CAT

Les dades obtingudes a través de l'alta en el club en condició d’usuari “soci” es tracten sobre la base del seu consentiment, amb la finalitat de gestionar l'alta i subscripció en el club de fidelització de l'empresa, així com per a enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis per qualsevol via, inclosa l'electrònica. Sent integrant del club, el “soci” gaudeix de promocions i preus en oferta dels productes. El soci pot donar-se de baixa en qualsevol moment i exercir els seus drets sobre la base de la política de privacitat aquí descrita.

NEWSLETTERS I COMUNICACIONS COMERCIALS

Brindem.cat podran enviar-li informació d'interès, així com informació sobre productes, promocions, concursos, ofertes, esdeveniments o activitats relacionades amb els productes comercialitzats en aquest lloc web, a través d'una newsletter o similar al correu electrònic proporcionat, això com missatges SMS i Whatsapp al telèfon mòbil, sempre que tinguem el seu consentiment inequívoc, sol·licitat, si escau, a través dels formularis online existents, així com a través dels diferents mètodes de subscripció als nostres esdeveniments, activitats o bé mitjançant les habilitacions legals establertes per la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment si així ho sol·licita seguint les condicions aquí descrites o l'enllaç incorporat en la newsletter. Així mateix, l'informem que Brindem.cat també podrà enviar-li al seu domicili un catàleg comercial amb productes del grup, previ consentiment de l'interessat o mitjançant les habilitacions legals per a l'enviament de publicitat comercial en cas de ser client. En tot moment és possible revocar el consentiment dirigint un email o escrit a l'adreça habililtada, establerta en aquest document.

PROMOCIONS, CONCURSOS I ACTIVITATS

En cas d'inscriure's a qualsevol de les nostres activitats, concursos diversos o reserva/compra dels nostres serveis i productes, les dades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats descrites en cada formulari propi, Brindem.cat podrà contactar-li a través del correu electrònic o telèfon (inclosos missatges SMS i Whatsapp) proporcionat per a informar-lo sobre assumptes relatius als productes o serveis contractats, així com per a informar-lo de qualsevol canvi o modificació.

FOTOGRAFIES I VÍDEOS

En cas d'inscriure's a qualsevol de les nostres activitats, concursos diversos o esdeveniments, Brindem.cat podria prendre fotografies o vídeos dels assistents, amb finalitats de difusió de les activitats i promoció de l’empresa, en mitjans propis (webs, xarxes socials, etc.), així com en mitjans de tercers interessats. S'informarà fefaentment mitjançant cartells informatius i/o en les condicions de subscripció de cada esdeveniment o activitat. En qualsevol cas, els usuaris afectats podran exercir els seus drets en la direcció o email habilitada, indicada més avall.

LEGITIMACIÓ

Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l'usuari, compliment d'obligacions legals i, al seu cas, execució d'un contracte o pre-contracte.

DESTINATARIS I TRANSFERÈNCIES

Destinataris: Brindem.cat

No es preveu la transferència nacional ni internacional (fora de l'Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d'emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l'existència d'una decisió d'adequació, d'acord amb l’existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l'acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov).

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

DRETS DE LES PERSONES

Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, si és el cas.

Per aquest fi poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a hola@brindem.cat, incloent la referència "Protecció de dades".

Per facilitar la identificació, recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud la còpia del DNI/passaport.

Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control de protecció de dades.

VERACITAT I ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

L'usuari ha d'emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L'usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; entendrà que les dades han estat facilitades pel els seus titulars. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.

L'usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Brindem.cat ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L'usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

MENORS D'EDAT

Brindem.cat prohibeix l'ús dels seus serveis web als usuaris menors de divuit anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Referent a la botiga online, únicament s'autoritza a adquirir productes als majors de 18 anys.

En cap cas el menor podrà facilitar dades que permetin obtenir informació sobre els membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, tal i com dades relatives a l'activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altre, sense el consentiment del titular de tals dades.

ANALÍTIQUES WEB

Aquesta web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l'adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s'associa als usuaris i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir dades estadístiques sobre l'ús de la web de l'empresa.

UTILITZACIÓ DE FUNCIONS I COMPLEMENTS DE TERCERS

Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple: analítiques web de tercers, mapes de tercers, vídeos de tercers, compartició a xarxes social, etc.

Una funció o complement d'un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l'usuari i els dominis d'Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

UTILITZACIÓ DE LA FUNCIÓ GOOGLE ANALYTICS PROPORCIONADA PER GOOGLE, INC.

Aquesta web integra funcions analítiques de Google Inc. per conèixer la manera en que és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per a això, en usar aquesta web el navegador de l'usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d'Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l'activitat de l'usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l'ús d'aquesta web, conforme a la següent política de privacitat: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=ca. En utilitzar aquesta web l'usuari dona el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

UTILITZACIÓ DE FUNCIONS PROPORCIONADES PER GOOGLE, INC.

Aquesta web integra funcions de Google Inc. com per exemple vídeos de YouTube, mapes i botons "+1". Per aquesta raó en utilitzar la web el navegador de l'usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d'Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l'usuari ha visitat la web des de la seva adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flaix en el dispositiu de l'usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l'activitat de l'usuari en Internet per oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ . En utilitzar aquesta web l'usuari dona el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

POLÍTICA DE XARXES SOCIALS

La utilització de xarxes socials i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari d'acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica i altres mitjans, així com l'acceptació de polítiques de privacitat de cadascuna de les diferents xarxes socials en les que l'empresa és usuari.

La interacció amb els nostres perfils es realitza d'acord amb les polítiques de privacitat de cada xarxa social. A més, la utilització i interacció a través de les xarxes socials o perfils de Brindem.cat per part dels usuaris, comporta el tractament sota els termes establerts en la present política de privacitat, de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari, així com la informació referida a preferències i altres dades d'interès comercial.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades proporcionades pels usuaris que interactuen en les nostres xarxes socials es tracten amb l'objectiu d’atendre les sol·licituds dels usuaris, gestionar les nostres campanyes comercials, així com, si és el cas, enviar-li per mitjans electrònics informació comercial sobre els nostres productes, serveis, promocions i activitats.

També podrem utilitzar les dades proporcionades, inclòs les seves adreces de Xarxes Socials, per contactar i atendre les seves sol·licituds i / o reclamacions en cas d’etiquetar o fer-nos menció.

LEGITIMACIÓ

Les dades es tracten basant-se en el consentiment de l'usuari i interessos legítims de l'empresa.

NEWSLETTERS I INFORMACIÓ COMERCIAL

Brindem.cat podrà enviar-li informació d'interès sobre l'empresa, així com informació sobre productes, promocions, concursos, ofertes, esdeveniments o activitats, propis o de tercers, a través d'una newsletter o similar, sempre que tinguem el seu consentiment inequívoc, sol·licitat, si s'escau, a través dels formularis en línia existents, així com a través dels diferents mètodes de subscripció als nostres esdeveniments i activitats, o bé mitjançant les habilitacions legals establertes per la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment si així ho sol·licita seguint les condicions aquí descrites o l'enllaç incorporat a la newsletter .

Així mateix, la utilització de xarxes socials implica el tractament de les dades amb fins de publicitat per part de les Xarxes Socials d'acord amb la seva política de privacitat. Aquest tractament es realitza en base al seu consentiment a l‘utilitzar aquestes plataformes segons les condicions establertes per cada Xarxa Social.

POLÍTIQUES ESPECÍFIQUES DE CADA XARXA SOCIAL

Brindem.cat forma part d’algunes xarxes socials per a les finalitats descrites anteriorment. Per obtenir una visió específica de cada política de privacitat, consulteu les diferents polítiques de privacitat de les xarxes socials que utilitzem a:

https://twitter.com/es/privacy (TWITTER)

https://es-es.facebook.com/about/privacy/upda et (FACEBOOK)

https://help.instagram.com/519522125107875 (INSTAGRAM)

NORMES D'ÚS

- No insulti ni menyspreï a ningú. Sigui respectuós i amable i respecti les diferents opinions, creences, gustos, ideologies, orientacions sexuals, etc.

- Sigui respectuós amb la privacitat de les persones i no difongui informació ni dades de tercers sense els consentiments preceptius.

- No faci publicitat de productes i / o de serveis de tercers a les nostres plataformes.

- No sigui repetitiu ni faci spam.

Brindem.cat es reserva el dret d'ocultar, no admetre i / o bloquejar a aquells usuaris que no respectin les normes anteriors ni les condicions descrites en la present política de xarxes socials.

CONDICIONS D'ÚS DE LES FOTOGRAFIES I IMATGES

Publiquem fotografies pròpies i / o de tercers sempre sota autorització de les persones identificades i respectant els drets d'autor i propietat intel·lectual dels autors d'aquestes imatges.

Les imatges publicades no poden copiar-se, reproduir-se, distribuir-se, comunicar-se o transformar-se sense ser expressament autoritzades per Brindem.cat. Només podran compartir-se mitjançant les eines habilitades en les pròpies xarxes socials.

Si utilitzeu els nostres hashtags propis creats per a una campanya determinada, ens dona permís per utilitzar aquesta fotografia o imatge. Sempre l’ etiquetarem i citarem en la publicació.

Assumim que té la propietat de la imatge o fotografia incorporada al hashtag i que no infringeix la propietat intel·lectual i els drets d'imatge de cap tercer ni infringeix cap llei.

DESTINATARIS I TRANSFERÈNCIES

Destinatari: Brindem.cat

La utilització de xarxes socials implica el tractament i accés de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu, incloent des de països que no ofereixen una normativa de protecció de dades equiparable a l'europea. Per a més informació, consulteu les polítiques de privacitat de cadascuna de les xarxes socials.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Al menys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment .

DRETS DE LES PERSONES

Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació, retirar el consentiment prestat, si escau.

Per a això poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a hola@brindem.cat, incloent la referència "Protecció de dades".

Per facilitar la identificació recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud còpia del seu DNI o passaport.

Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control de protecció de dades.

MENORS D'EDAT

Brindem.cat prohibeix l'ús dels seus serveis web i interacció en xarxes socials als usuaris menors de setze anys.

En cap cas el menor podrà facilitar a Brindem.cat dades que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar, o sobre les característiques de la mateixa, com les dades relatives a l'activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altres, sense el consentiment dels titulars d'aquestes dades.

UTILITZACIÓ DE FUNCIONS I COMPLEMENTS DE TERCERS

Les xarxes socials poden incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats com , per exemple: analítiques web de tercers, mapes de tercers, vídeos de tercers, compartició en xarxes socials, etc.

Una funció o complement d'un tercer estableix una connexió directa entre el navegador del l'usuari i els dominis d'Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així mateix, la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir-li posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES I INFORMACIÓ DE CONTACTE

El responsable és: Stratex Institute, S.L. amb NIF B63110373 i seu social a Terrassa. Per a qualsevol assumpte relacionat amb protecció de dades podeu contactar al correu electrònic: hola@brindem.cat

 

POLÍTICA DE COOKIES Y ALMACENAMIENTO LOCAL

Navegar por esta web con las cookies y mecanismos de almacenamiento local activados, conlleva de manera imprescindible la aceptación del uso de los mismos conforme la presente política. En caso de no aceptar, es posible configurar el navegador para impedir su uso.

Las cookies y el almacenamiento local forman parte de la tecnología necesaria para el funcionamiento de una web y no son inherentemente perjudiciales, pero es importante que conozca las implicaciones que comportan para su privacidad.

Esta política forma parte de nuestra política de privacidad e incluye lo siguiente:

 • ¿Qué son las cookies?
 • ¿Para qué se usan las cookies?
 • ¿Qué es el almacenamiento local?
 • ¿Qué son las cookies de terceros?
 • Uso de navegadores con modo de navegación privada
 • ¿Cómo impedir el uso de cookies y cómo borrar las cookies?

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las “cookies” son pequeños ficheros temporales que se crean en el dispositivo del usuario (ordenador, teléfono, tableta, etc.) cuando visita una web, y que permiten a la misma almacenar información, por ejemplo, para guardar sus preferencias de uso o para reconocerle en posteriores visitas.

Cuando una web crea una cookie en el dispositivo del usuario, se almacena lo siguiente:

 • La dirección/dominio de la web que ha creado la cookie
 • La duración de la cookie, que puede ir de escasos minutos a varios años
 • El contenido de la cookie.

El usuario puede en todo momento configurar su programa de navegación para impedir (bloquear) el uso de cookies por parte de determinadas webs, así como borrar las cookies almacenadas previamente.
 

¿PARA QUÉ SE USAN LAS COOKIES?

 • Cookies técnicas esenciales. Se utilizan para gestionar el flujo de navegación dentro de la web o para mantener al usuario conectado a la misma. Al deshabilitarlas, es posible que algún apartado de la web no funcione correctamente.
 • Cookies de personalización. Necesarias para recordar determinadas preferencias del usuario.
 • Cookies analíticas. Nos ayudan a nosotros y a terceros a recopilar información de la procedencia de los usuarios y su navegación dentro de la web, a efectos de realizar un análisis estadístico para poder mejorar la estructura y los contenidos.
 • Cookies publicitarias. Utilizadas para gestionar los anuncios que aparecen en la web, decidir el contenido o la frecuencia de los anuncios.
 • Cookies publicitarias comportamentales. Ayudan a recopilar los hábitos de navegación del usuario para crear un perfil de sus intereses y para mostrarle anuncios adaptados a los mismos.
 • Cookies para compartición social. Son necesarias para identificar al usuario en sus redes sociales y así permitirle compartir contenidos.

¿QUÉ ES EL ALMACENAMIENTO LOCAL?

Por almacenamiento local entendemos cualquier fichero creado por la web en tu dispositivo de navegación. Las cookies son una forma de almacenamiento local, pero existen otras, por ejemplo:

 • El almacenamiento local del navegador. Algunas webs utilizan almacenamientos locales llamados “sessionStorage” y “localStorage” para guardar información; “sessionStorage” se borra automáticamente cuando se cierra el programa navegador; en cambio para borrar el “localStorage” el usuario debe borrar el historial de la navegación.
 • El almacenamiento local de Flash (“Flash Local Shared Objects”). Flash es un complemento del navegador que permite incorporar elementos interactivos y multimedia en una web. Flash también permite a la web visitada almacenar ficheros en el dispositivo del usuario.
 • El almacenamiento local de Silverlight (“Isolated Objects”). Silverlight es un complemento del navegador que permite incorporar elementos interactivos y multimedia en una web. Silverlight también permite a la web visitada almacenar ficheros en el dispositivo del usuario.
 • El web beacon es una técnica de rastreo que consiste en insertar en la web o en un correo electrónico una imagen alojada en un servidor de Internet de forma que, cuando el navegador o programa de correo se conecta a dicho servidor para descargar y visualizar la imagen, se registre el acceso. A veces estas imágenes son muy pequeñas o transparentes de forma que el usuario no se percata de su existencia.

¿QUÉ SON LAS COOKIES DE TERCEROS?

Muchas webs incorporan funciones o características proporcionadas por terceros como, por ejemplo:

 • Analíticas de acceso y uso de las páginas.
 • Mapas interactivos.
 • Vídeos y otros elementos multimedia.
 • Botones sociales.
 • Publicidad.

El proveedor de una función o característica puede hacer uso de cookies y otras tecnologías de almacenamiento local en base a sus propios criterios y finalidades. Algunos proveedores utilizan cookies y otras tecnologías de rastreo para recopilar información sobre los hábitos de navegación del usuario con el objetivo de mostrarle publicidad adaptada a sus intereses.

Navegar por esta web con las cookies y almacenamiento local activados conlleva necesariamente la aceptación de las políticas de privacidad establecidas por los proveedores de las siguientes funciones o características:

Función o característica

Tercero proveedor de la función o característica

Política de privacidad del tercero proveedor

Google Analytics

Google, Inc

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es

Google Maps, Youtube

Google, Inc

http://www.google.com/intl/es_es/policies/privacy/

Facebook Like

Facebook, Inc

https://es-es.facebook.com/about/privacy

Funciones sociales de Twitter

Twitter, Inc

https://twitter.com/privacy

Funciones sociales de Instagram

Instagram, LLC

https://instagram.com/about/legal/privacy/

Funciones sociales de Linkedin

LinkedIn Ireland / LinkedIn Corporation

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

PayPal (usuarios europeos)

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES

PayPal (usuarios NO europeos)

Paypal, Inc

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full (Non-european users)

Compartición en redes sociales por medio del complemento AddThis.com

AddThis, Inc

http://www.addthis.com/privacy

Compartición en redes sociales por medio del complemento ShareThis.com

ShareThis, Inc

http://www.sharethis.com/legal/privacy/

Algunas de estas funciones pueden rastrear cómo navegas con el objetivo de conocer tus intereses y ofrecerte publicidad adaptada a los mismos. Las cookies y el almacenamiento local son herramientas que ayudan a recopilar tus datos de navegación.
 

USO DE NAVEGADORES CON MODO DE NAVEGACIÓN PRIVADA

Si deseas usar esta web con mayor grado de privacidad y limitando que las cookies queden almacenadas por plazos largos de tiempo, te recomendamos que utilices un navegador web que disponga de una opción de navegación “privada”. Puedes obtener información sobre esta posibilidad en las páginas de ayuda de los principales navegadores:

Navegador

Nombre de la función de navegación privada

Obtener más información

Internet Explorer 8 y superior

Microsoft Edge

InPrivate

https://support.microsoft.com/es-es/products/internet-explorer (Explorer)

https://support.microsoft.com/es-es/instantanswers/34b9a3a6-68bc-510b-2a9e-833107495ee5/browse-inprivate-in-microsoft-edge (Microsoft Edge)

Safari 2 y superior

Navegación privada

https://support.apple.com/es-es/HT203036

Opera 10.5 y superior

Navegación privada

http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/private.html

FireFox 3.5 y superior

Navegación privada

https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-Firefox-no-guardar-historial-navegacion

Google Chrome 10 y superior

Modo incógnito

https://support.google.com/chrome/answer/7005900?rd=1

¿CÓMO IMPEDIR EL USO DE COOKIES Y CÓMO BORRAR LAS COOKIES?

La mayoría de navegadores permiten desactivar globalmente las cookies. Muchos navegadores también permiten borrar las cookies asociadas a webs/dominios concretos. Para ello el usuario debe consultar la ayuda de su navegador.

A continuación, se incluyen enlaces a las páginas de ayuda de los navegadores más habituales para conocer la configuración de cookies en cada uno:

Parte de la información puede guardarse en el almacenamiento local del navegador o en el almacenamiento de Flash:

 • Para borrar los datos guardados en el almacenamiento local del navegador, el usuario debe borrar el historial de navegación.
 • Para conocer cómo borrar el almacenamiento local de Flash o para limitar la cantidad de espacio permitido, consultar las páginas de Ayuda de Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Para bloquear el uso de Google Analytics y sus cookies:

 • Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics se puede descargar en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Para bloquear el rastreo de navegación por parte del complento AddThis:

 • Lo puedes desactivar en el siguiente enlace: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Para bloquear el rastreo de navegación por parte del complento ShareThis:

 • Puedes hacerlo en el siguiente enlace con la opción “OPT OUT” http://www.sharethis.com/legal/privacy/

Para otros navegadores, así como para cualquier aclaración o pregunta sobre las cookies de esta web, puede contactarnos por correo electrónico, escribiendo a atencioclient@brindem.cat.

Aviso importante: en caso de bloquear las cookies es posible que determinados servicios o funcionalidades de la web no funcionen correctamente.

Con el objetivo de ayudar a los usuarios a borrar o bloquear las cookies, se incluye una lista de los dominios y cookies que se activan al navegar esta web. La mayoría de navegadores permiten bloquear o borrar las cookies creadas por dominios específicos.

Función o característica y quién la proporciona

Cookies

Dominio

Persistencia

Finalidad

Cookies propias de la web necesarias para su funcionamiento o para recordar determinadas preferencias del usuario

Cookies temporales y persistentes

 

Semanas

Cookies técnicas esenciales

Cookies de personalización

Google Analytics (Google, Inc.)

Cookies temporales y persistentes (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, _ ga)

 

Años

Analíticas web

Transferencia de datos fuera de la UE

Funciones de Google (Google Maps, Youtube, +1, Google Remarketing, Google Translate, etc) (Google, Inc.)

Cookies temporales y persistentes (VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, YSC, etc).

Almacenamiento local del navegador.

Almacenamiento local de Flash

googleusercontent.com, google.es, google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com, googleadservices.com, youtube.com, youtube.es, ytimg.com, etc

Años

Rastreo

Publicidad

Localización

Compartición en redes sociales

Transferencia de datos fuera de la UE

Funciones de Facebook (botón Me Gusta, etc) (Facebook, Inc.)

Cookies temporales y persistentes (datr, reg_fb_gate, reg_fb_ref and reg_fb_ext, wd, c_user, lu, sct, xs, x-referer, presence, p, locale, lsd, _e_*, fr, sub, etc).

Almacenamiento local del navegador.

facebook.com

Años

Rastreo

Publicidad

Localización

Compartición en redes sociales

Transferencia de datos fuera de la UE

Funciones para compartir en Twitter (Twitter, Inc.)

Cookies temporales y persistentes.

Almacenamiento local del navegador.

*.twitter.com

syndication.twitter.com

*.twimg.com

cdn.syndication.twimg.com

 

Años

Rastreo

Publicidad

Localización

Compartición en redes sociales

Transferencia de datos fuera de la UE

Funciones de compartición social en Instagram (Instagram, LLC)

Cookies temporales y persistentes.

Almacenamiento local del navegador.

instagram.com, cdninstagram.com, scontent.cdninstagram.com, etc

Años

Rastreo

Publicidad

Localización

Compartición en redes sociales

Transferencia de datos fuera de la UE

Funciones de compartición social en Linkedin (LinkedIn Ireland / LinkedIn Corporation)

Cookies temporales y persistentes.

Almacenamiento local del navegador.

linkedin.com,

etc

Años

Rastreo

Publicidad

Localización

Compartición en redes sociales

Transferencia de datos fuera de la UE

Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.) / PayPal, Inc

Cookies temporales y persistentes (abc_switch_cross_paypal, AKDC, Apache, c, cookie_check, feel_cookie, flow_back_cookie, JSESSIONID, LANG, login_email, navcmd, s_sess, s_vi, SEGM, ts, X-PP-K, x-pp-p, x-pp-s, X-PP-SILOVER, cookies with random names, etc)

Almacenamiento local del nagegador

Almacenamiento local de flash

.dotomi.com, .mediaplex.com, .omtrdc.net, .paypal.com, .paypal.d1.sc.omtrdc.net, .stats.paypal.com, t.paypal.com, www.paypal.com, www.paypalobjects.com

 

Técnicas

Autenticación

Rastreo

Publicidad

Localización

Transferencia de datos fuera de la UE

Funciones de compartición proporcionadas por ADDTHIS (AddThis, Inc)

Cookies temporales y persistentes.

Almacenamiento local del navegador.

.addthis.com

(_atuvs,_atuvc)

Años

Rastreo

Publicidad

Localización

Compartición en redes sociales

Transferencia de datos fuera de la UE

Funciones de compartición proporcionadas por SHARETHIS (ShareThis, Inc)

Cookies temporales y persistentes.

Almacenamiento local del navegador.

.sharethis.com

.edge.sharethis.com

adadvisor.net

agkn.com

btrll.com

nexac.com

.rlcdn.com

.scorecardresearch.com

pix.btrll.com

Años

Rastreo

Publicidad

Localización

Compartición en redes sociales

Transferencia de datos fuera de la UE

Zopim Live Chat (Zopim Technologies Pte Ltd)

Cookies temporales y persistentes.

Almacenamiento local del navegador.

zopim.com

Años

Analíticas

Autenticación

Rastreo

Publicidad

Transferencia de datos fuera de la UE

NOTA: la información ofrecida es a fecha 15/05/2018 y le informamos que con el paso del tiempo puede no resultar exhaustiva, a pesar de que periódicamente la presente política de cookies es revisada.